Договір/Оферта - Україна БУДІВЕЛЬНА. Новини, технології, бізнес, компанії, матеріали
Украина Строительная

Про користування сайтом ua-bud.com.ua

1. Предмет договору:

1.1. Договір про користування сайтом (далі — договір) регулює умови використання користувачами сайту в мережі Інтернет ua-bud.com.ua (далі по тексту-Сайт).

1.2. Діюча версія договору доступна за адресою ua-bud.com.ua

1.3. Договір може бути змінений Адміністрацією без будь-якого попереднього повідомлення користувачів. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту його розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору.

1.4 Користувач самостійно несе зобов’язання щодо ознайомлення з новими редакціями договору.

1.5. Договір набирає чинності з моменту вираження Користувачем згоди, шляхом прийняття умов Договору після прочитання такого або за фактом користування ресурсом, за умовчанням, без ознайомлення з Договором.

1.6. На Сайті можуть бути додатково встановлені умови використання окремих ресурсів і сервісів.

2. Використання сайту:

2.1. Адміністрація надає Користувачеві можливість за допомогою сайту користуватися широким спектром онлайнових послуг (інформаційних, комунікаційних та ін.). Всі матеріали, ресурси і сервіси, що розміщені на Сайті на момент затвердження даної угоди, а також ті, які будуть розміщені в майбутньому, є предметом Договору.

2.1. Зазначена Користувачем інформація про себе не є відомостями або сукупністю відомостей, що ідентифікують цю особу, або такими, за допомогою яких вона може бути конкретно ідентифікована.2.2. Користувач самостійно вказує свою електронну адресу, ім’я та прізвище.

2.3. Користувач несе відповідальність за безпеку вказаної електронної адреси, імені та прізвища, а також всього, що буде зроблено на сайті під цією електронною адресою, ім’ям і прізвищем.

2.4. Користувач і Адміністрація не розголошують пароль користувача.

2.5. Адміністрація має право:

2.5.1. Використовувати адреси електронної пошти зареєстрованих користувачів для розсилки повідомлень.

2.5.2. Переносити повідомлення в інший розділ, якщо, на її думку, вони стосуються відповідної тематики.

2.5.3. Видаляти повідомлення та коментарі користувача, якщо вони суперечать умовам Договору та нормам чинного законодавства України.

2.5.4. Використовувати надані Користувачем об’єкти авторського права на Сайті, у тому числі (але не виключно) літературні твори, статті, фотографії, відео, графіка відповідно до п. 2.8. цього Договору.

2.5.5. Заблокувати аккаунт (обліковий запис) користувача, у разі порушень умов цього Договору або не використання відповідного сервісу (поштової скриньки, блогу тощо) більше 1 (одного) року

2.5.6. Видалити будь-який контент без пояснення причин, у разі порушень чинного законодавства України, умов Договору та/або інших правил користування сайтом.

2.5.7. У будь-який час закрити будь-який ресурс (сервіс) як “із”, так і без попереднього повідомлення Користувача. В такому разі Адміністрація не несе відповідальності за припинення доступу до своїх ресурсів на Сайті.

2.6. Користувач має право:.

2.6.1. Використовувати вказану ним при реєстрації електрону адресу, ім’я, прізвище та пароль по завершенню процесу реєстрації.

2.6.2. Створювати власні текстові повідомлення, коментарі, а також обмінюватися думками з приводу відповідної тематики опублікованої інформації.

2.6.3. Будь-яке використання матеріалів, розміщених на Сайті, в тому числі матеріалів, у яких міститься посилання на різні джерела та інформаційні агентства, наприклад, такі, як агентства «Інтерфакс-Україна», «Українські Новини», УНІАН, Associated Press і Reuters, здійснюється у відповідності з Умовами використання матеріалів.

2.7. У разі виявлення фактів несанкціонованого використання ресурсів сайту Користувач повинен якомога швидше повідомити про це Адміністрації.

2.8. Користувач надає Адміністрації дозвіл на обробку наданої ним інформації, передбачає також використання такої інформації, в тому числі і з метою маркетингових досліджень і таргетингу на сайті.

2.9. Приймаючи цей Договір, Користувач розуміє і погоджується, що передає Адміністрації виключні права інтелектуальної власності на наступні об’єкти права інтелектуальної власності, які розміщуються на Сайті: право на використання творів, статей, коментарів, фотографій, відео, графіки інших об’єктів права інтелектуальної власності (далі, для зручності — «твори») та виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами, надає Адміністрації право самостійно використовувати та/або дозволяти або забороняти: відтворення творів; публічне виконання і публічне сповіщення творів; публічну демонстрацію і публічний показ; будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; переклади творів; переробки, адаптації та інші подібні зміни творів; включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо; розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору; подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором; здавання у майновий найм і/або комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників творів, у тому числі у формі, яку зчитує комп’ютер; імпорт примірників творів.

3. Матеріали, що надаються Користувачем:

3.1. На сайті заборонено розміщувати і поширювати:

3.1.1. Заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади; заклики щодо поділу меж території чи державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України; заклики до підпалу, знищенню майна, захопленню будівель і споруд, насильницького виселення громадян; заклики до агресії чи розпаленню воєнного конфлікту, а також розміщувати інший матеріал, який може становити кримінальний злочин або причину його скоєння.

3.1.2. Матеріали, які є незаконними, шкідливими; що ображають моральність, честь і гідність, права та охоронювані законом інтереси третіх осіб, а також нецензурні вислови та матеріали і вислови порнографічного, еротичного або сексуального характеру.

3.1.3. Матеріали рекламного, комерційного або адаптаційного характеру, розміщення яких не погоджено з адміністрацією.

3.1.4. Об’єкти інтелектуальної власності, на які оформлені авторські права, без наявності відповідного дозволу на таке публічне розміщення чи розповсюдження.

3.1.5. Матеріали, що містять комп’ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для одержання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернет.

3.1.6. Персональні дані інших користувачів.

3.1.7. Матеріали, зміст та / або поширення яких порушує чинне законодавство України та положення міжнародного законодавства.

3.1.8. Інформацію комерційного характеру, яка відноситься до особистості користувача.

3.2. Користувач підтверджує, що несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку надає і розміщує на сайті.

4. Посилання на інші сайти:

4.1. Через сайт можна отримати доступ до інших сайтів в мережі Інтернет. Адміністрація не має ніякого контролю над цими сайтами, а користувач отримує доступ до них виключно на власний ризик. Користувач визнає і погоджується з тим, що Адміністрація не несе відповідальності за доступність до таких сайтів і до їх вмісту, а також за наслідки, пов’язані з використанням контенту цих сайтів.

5. Обмеження відповідальності Адміністрації:

5.1. Користувач користується Сайтом виключно на власний ризик. Користувач несе відповідальність за будь-який збиток, заподіяний комп’ютеру користувача і його даними. Адміністрація не несе відповідальності, в тому числі і за відповідність Сайту цілям і завданням користувача.

5.2. Адміністрація не здійснює обов’язкової перевірки матеріалів, що розміщуються Користувачем на сайті.

5.3. Адміністрація не несе відповідальності за зміст матеріалів на Сайті, та за будь-які висловлювання та коментарі інших користувачів, за їх відповідність вимогам законодавства, за порушення авторських прав, несанкціоноване використання знаків для товарів і послуг, найменування фірм та їх логотипів, тощо

5.4. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі збитки, збитки понесені у зв’язку зі сплатою штрафних санкцій, чи будь-які збитки взагалі, навіть якщо Адміністрації було заздалегідь повідомлено про можливість такого збитку, у зв’язку з використанням та/або неможливістю використання сайтів.

5.5. У разі пред’явлення Адміністрації претензій з боку третіх осіб у зв’язку з інформацією, що розміщується Користувачем на сайті (в тому числі і претензії з боку власників авторських прав та/або суміжних прав, їх уповноважених представників або третіх осіб), Користувач зобов’язаний самостійно і за свій рахунок врегулювати і вирішити всі суперечки з особами, які подали претензії, а також відшкодувати понесені адміністрацією збитки в повному обсязі.

5.6. Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну роботу Сайту, проте не несе відповідальності за повну або часткову втрату контенту Користувача, що розміщений на сайті, а також за недостатню якість або швидкість перегляду такого контенту.

6. Модерування:

6.1. Модерування інтерактивних ресурсів на Сайті (коментарі, форуми, блоги) здійснюється за принципом постмодерації. Ці повідомлення спочатку додаються, а потім перевіряються модераторами.

6.2. Якщо модератор вважає, що текст порушує правила користування сайтом, він має право видалити його.

6.3. Кожен користувач має право поскаржитися на коментар. При наявності декількох скарг, коментар буде прихований для подальшого перегляду модератором.

6.4. Якщо Користувач не згоден з рішенням модератора, він може написати скаргу в службу підтримки сайту, контакти служби підтримки вказані в розділі Контакти на сайті.

7. Заключні положення:

7.1. Даний Договір і відносини, які склалися в результаті прийняття його умов регулюються чинним законодавством України.

7.2. Даний Договір є договором приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, у зв’язку з чим:

7.2.1. Договір укладається лише шляхом приєднання до нього в цілому Користувача, якщо він виявив намір укласти Договір;

7.2.2. Користувач, який виявив намір укласти Договір, не може запропонувати свої умови договору, а зобов’язаний керуватися у своїй діяльності чинними умовами цього Договору;

7.2.3. У разі незгоди зі змістом та/або формою договору або окремих його положень користувач, який має намір укласти договір, має право відмовитися від його укладення;

7.2.4. Вимоги щодо зміни або розірвання Договору, після набрання ним чинності, пред’являються і підлягають задоволенню відповідно до положень чинного законодавства України.

7.3. Користувач погоджується, що уклав Договір при повному розумінні його змісту.

7.4. Заголовки до розділів договору вказані для зручності і не мають юридичної або Договірної сили.7.5. Реквізити Адміністрації: ТОВ «Медіа Континент». Юра. Адрес. 02068, Київ, вул. А. Кошиця, д 10/21. Для листів і кореспонденції. 03179, Київ, вул. Чорнобильська, д. 21, оф. 15. тел. +38 (044) 452-78-55, електронна пошта (e-mail): ua-bud-project@ukr.net